Akademičtí pracovníci pro Univerzitní institut

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
21. 12. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut (UNI)

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic akademických pracovníků
pro Univerzitní institut, pro zajištění výuky předmětů pokrývající oblasti životního prostředí, materiálového inženýrství, inženýrství procesů a zkušebnictví.

Požadavky:
  • akademicko-vědecký titul Ph.D.
  • publikační činnost na Web of Science
  • výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
  • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • znalost práce na PC (Microsoft Office)
  • morální a občanská bezúhonnost

Nástup dle dohody.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 22. 1. 2019 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB).

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 10 uchazečů

Termín zasedání komise: 25. 1. 2019

Rozhodnutí: vybráno 7 uchazečů

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram