Akademičtí pracovníci pro ÚOO - FLKŘ

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
10. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Akademický pracovník – asistent
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání (absolvovaný magisterský studijní program),
 • předpoklad pro brzké dosažení titulu Ph.D. v oboru Inženýrská informatika, Informatika, SW inženýrství
 • publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o další vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
 • zájem o projektovou činnost a spolupráci s externími organizacemi
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019 (nebo dle dohody)
Pracovní úvazek 100%

 
Akademický pracovník – odborný asistent
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání (absolvovaný doktorský studijní program)
 • specializace: ochrana obyvatelstva, krizové řízení, příp. příbuzné obory
 • publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o další vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019 (nebo dle dohody)
Pracovní úvazek 100%

 
Akademický pracovník – odborný asistent
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání (absolvovaný doktorský studijní program)
 • specializace krizové plánování, bezpečnost, bezpečnostní systémy, příp. příbuzné obory
 • publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o další vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019 (nebo dle dohody)
Pracovní úvazek 100%

Přihlášky do výběrového řízení s upřesněním, na kterou pozici se hlásíte, zasílejte do 10. 8. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 7 uchazečů
Termín zasedání komise: 14.8.2019
Rozhodnutí: přijati 3 uchazeči

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram