Akademičtí pracovníci pro ÚVI - FT

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
1. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník v technickém oboru
Požadavky:
  • absolvent doktorského studia či doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce (v oborech relevantních pro Procesní inženýrství a Výrobní inženýrství)
  • publikační činnost v časopisech evidovaných v databázích SCOPUS či Web of Sci
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu
  • aktivní znalost anglického jazyka
 
Akademický pracovník ve strojírenském oboru
Požadavky:
  • docent či profesor ve strojírensky zaměřeném oboru
  • publikační činnost v časopisech evidovaných na WOS
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost vést badatelský tým
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 31. 7. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 5 uchazečů
Termín zasedání komise: 13.8.2019
Rozhodnutí: přijati 4 uchazeči

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram