Akademičtí pracovníci pro ÚVI - FT

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
26. 6. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník na pozici Profesor:
 • přednášející odborných předmětů zaměřených na strojírenství
 • vedoucí výzkumného týmu
Požadavky:
 • profesor v oboru se strojírenským zaměřením
 • znalost anglického jazyka
 • schopnost řídit tým
 
Akademičtí pracovníci na pozici Odborný asistent pro výuku předmětů:
 • Technologické projektování
 • Nauka o materiálech
 • Výrobní stroje a zařízení
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • vědecká hodnost Ph.D., CSc.
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst
 • schopnost týmové práce
 • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 26. 7. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: kariera@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči

Termín zasedání komise: 13. 8. 2018

Rozhodnutí: na pozici profesor vybrán 1 uchazeč,
                           na pozici odborný asistent vybrán 1 uchazeč,
                           na pozici asistent vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram