Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Co Vás na této pozici čeká?

Pozice jsou vypsány v následujících oblastech:

 1. Inženýrství polymerů.
 2. Materiálové inženýrství a nanotechnologie.
 3. Environmentální inženýrství.
 4. Biomateriály a kosmetika.
 5. Technologie potravin, chemie potravin a bioaktivních látek.
 6. Konstrukce nástrojů, řízení jakosti, výrobní inženýrství.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Další informace najdete zde: https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/pokyny-dekana/

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky s uvedenými přílohami zasílejte nejpozději do 12 hodin dne 30. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 10
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek - vědecký/akademický pracovník (vědecká/akademická pracovnice)

Co Vás na této pozici čeká?

Pozice postdoktorandů/postdoktorandek jsou vypsány v následujících 4 výzkumných oblastech:

 1. Ekonomika a management
 2. Finance
 3. Ekonomie
 4. Průmyslové inženýrství

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 28. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 22
Termín zasedání komise: 1. 12. 2023
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Popis činností:

Aktivní účast na projektech vědy a výzkumu Fakulty aplikované informatiky. Postdoktorand/ka bude začleněn/a do již běžících projektů Vědy a výzkumu (VaV) a dále bude zapojen/a do přípravy nových projektů VaV. Také se bude podílet na vyhledávání nových výzev a partnerů pro smluvní výzkum. Mezi další činnosti bude patřit také vzdělávací činnost dle své odbornosti.

Mezi další úkoly budou patřit:
Pozice postdoktorandů/postdoktorandek jsou vypsány v následujících 4 výzkumných oblastech:
 1. Kybernetika, automatizace a robotika
 2. Softwarové inženýrství a informační technologie
 3. Bezpečnostní technologie
 4. Technologie zpracovatelských procesů.

Co od Vás požadujeme?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 24. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 15
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademická pracovnice/akademický pracovník - odborný asistent/odborná asistentka pro výuku odborných předmětů se zaměřením na ochranu obyvatelstva, bezpečnostní politiku státu, krizové řízení a příbuzných předmětů.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 12. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace:

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 2
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram