Kvestor/ kvestorka UTB ve Zlíně

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
9. 6. 2023

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Kvestor/ kvestorka.

Popis pracovní pozice

V souladu s §16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), řídí kvestor/kvestorka hospodaření a vnitřní správu univerzity a v rozsahu stanoveném opatřením rektora jedná a vystupuje jeho jménem.

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe ekonomického zaměření;
 • praxe ve vedoucích funkcích;
 • praxe s řízením většího počtu zaměstnanců v ekonomicko-správní oblasti;
 • organizační, manažerské, prezentační, komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni;
 • schopnost orientace v právních předpisech a zákonu o vysokých školách;
 • schopnost systémové koordinace práce a samostatného tvůrčího řešení složitých ekonomických a správních problémů;
 • kreativita, proaktivní přístup, inovativnost, flexibilita;
 • bezúhonnost;
 • praxe v řídicí činnosti v akademickém prostředí a znalost problematiky hospodaření veřejné vysoké školy výhodou;
 • zkušenosti v oblasti investiční výstavby, řízení rozvojových programů a projektů, zadávání veřejných zakázek, v oblasti správy budov a správy majetku výhodou.

Nabízíme

 • Zázemí stabilní instituce, moderní pracovní prostředí v centru Zlína;
 • odpovědnou prestižní řídicí funkci v akademickém prostředí;
 • příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu, možnost podílet se na dynamickém rozvoji univerzity;
 • odpovídající mzdové ohodnocení.

Náležitosti přihlášky:

 • Motivační dopis;
 • strukturovaný profesní životopis v českém jazyce;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • Čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb;
 • stručná koncepční představa o metodice řízení hospodaření a vnitřní správě UTB ve Zlíně (v rozsahu max. 4 strany A4).

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: srpen 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaný termín 1. kola výběrového řízení: 14. 7. 2023

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 10. 7. 2023 pouze na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Zalepenou obálku označte: Výběrové řízení - Kvestor/ kvestorka UTB ve Zlíně, NEOTVÍRAT

Rektor UTB si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram