Pozice postdoktorandů / postdoktorandek pro Fakultu aplikované informatiky

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
25. 10. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Popis činností:

Aktivní účast na projektech vědy a výzkumu Fakulty aplikované informatiky. Postdoktorand/ka bude začleněn/a do již běžících projektů Vědy a výzkumu (VaV) a dále bude zapojen/a do přípravy nových projektů VaV. Také se bude podílet na vyhledávání nových výzev a partnerů pro smluvní výzkum. Mezi další činnosti bude patřit také vzdělávací činnost dle své odbornosti.

Mezi další úkoly budou patřit:
 • Vědecko-výzkumná činnost;
 • publikace výstupů v souladu s Metodikou vlády ČR;
 • vzdělávací činnost;
 • vedení bakalářských a diplomových prací;
 • aktivní účast a pořádání odborných konferencí, seminářů a workshopů.
Pozice postdoktorandů/postdoktorandek jsou vypsány v následujících 4 výzkumných oblastech:
 1. Kybernetika, automatizace a robotika
 2. Softwarové inženýrství a informační technologie
 3. Bezpečnostní technologie
 4. Technologie zpracovatelských procesů.

Co od Vás požadujeme?

 • Úspěšně ukončený doktorský (Ph.D.) studijní program nejvýše před pěti lety od data podání přihlášky;
 • publikační činnost v oboru;
 • vhodnost tématu obhájené dizertační práce pro požadovanou pozici;
 • předchozí participace na projektové činnosti;
 • zahraniční mobility v rámci magisterského a doktorského studia;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • komunikativnost a schopnost týmové práce;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomů, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 24. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 15
Termín zasedání komise: 5. 12. 2023
Rozhodnutí: přijati/ty 3 uchazeči/uchazečky

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram