Pozice postdoktorandů / postdoktorandek pro Fakultu managementu a ekonomiky

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
30. 10. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek - vědecký/akademický pracovník (vědecká/akademická pracovnice)

Co Vás na této pozici čeká?

 • Vědecko-výzkumná, případně i pedagogická činnost;
 • publikace výstupů v souladu s Metodikou vlády ČR;
 • spolupráce na přípravě a řešení projektů;
 • aktivní účast a pořádání odborných konferencí, seminářů a workshopů.

Pozice postdoktorandů/postdoktorandek jsou vypsány v následujících 4 výzkumných oblastech:

 1. Ekonomika a management
 2. Finance
 3. Ekonomie
 4. Průmyslové inženýrství

Co od Vás požadujeme?

 • Úspěšně ukončený doktorský (Ph.D.) studijní program nejvýše před pěti lety od data podání přihlášky, případně předpoklad ukončení doktorského studijního programu v první polovině roku 2024;
 • publikační činnost v oboru;
 • vhodnost tématu obhájené dizertační práce pro požadovanou pozici;
 • předchozí participace na projektové činnosti;
 • zahraniční mobility v rámci magisterského a doktorského studia;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • komunikativnost a schopnost týmové práce;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Mzdové ohodnocení až do výše 60.000 Kč/měsíc;
 • práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomů, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 28. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 22
Termín zasedání komise: 1. 12. 2023, 11. 12. 2023 a 13. 12. 2023
Rozhodnutí: vybráno 5 uchazečů/ček

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram