Pozice postdoktorandů / postdoktorandek pro Fakultu technologickou

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
1. 11. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Co Vás na této pozici čeká?

 • Vědecko-výzkumná činnost;
 • příprava projektů a jejich řešení;
 • publikace výsledků v odborných časopisech;
 • vedení bakalářských a diplomových prací;
 • aktivní účast na vzdělávacích činnostech realizovaných na FT;
 • aktivní účast a pořádání odborných konferencí, seminářů a workshopů.

Pozice jsou vypsány v následujících oblastech:

 1. Inženýrství polymerů.
 2. Materiálové inženýrství a nanotechnologie.
 3. Environmentální inženýrství.
 4. Biomateriály a kosmetika.
 5. Technologie potravin, chemie potravin a bioaktivních látek.
 6. Konstrukce nástrojů, řízení jakosti, výrobní inženýrství.

Co od Vás požadujeme?

 • Úspěšně ukončený doktorský (Ph.D.) studijní program nejvýše před pěti lety od data podání přihlášky (lhůta se prodlužuje o dobu mateřské a rodičovské dovolené, o dobu dlouhodobé nemoci nebo dobu strávenou na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu), případně předpoklad ukončení doktorského studijního programu do 31. 12. 2023;
 • vhodnost tématu obhájené dizertační práce pro požadovanou pozici ve výše uvedených oblastech;
 • publikační činnost v oboru obhájené dizertační práce;
 • předchozí participace na projektové činnosti;
 • zahraniční mobility v rámci magisterského a doktorského studia;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • komunikativnost a schopnost týmové práce;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

Další informace najdete zde: https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/pokyny-dekana/

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky s uvedenými přílohami zasílejte nejpozději do 12 hodin dne 30. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 10
Termín zasedání komise: 6. 12. 2023
Rozhodnutí: přijato 5 uchazečů/uchazeček

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram