Ředitel/ka Ústavu zdravotnických věd

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
20. 9. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ ředitelky (akademického pracovníka/ akademické pracovnice) pro Ústav zdravotnických věd FHS.

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v programu Porodní asistence/Ošetřovatelství/Zdravotně sociální péče nebo v příbuzných oborech;
 • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc.;
 • komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomů, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.;
 • koncepce rozvoje ústavu.

Koncepce rozvoje ústavu musí být vypracována minimálně na dobu čtyřletého funkčního období v rozsahu nejvýše 10 normostran. Její součástí musí být tyto oblasti:

 • personální rozvoj,
 • rozvoj v oblasti studia,
 • rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti,
 • strategie rozvoje v dalších oblastech souvisejících s činností ústavu.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 19. 10. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 0
Termín zasedání komise: -
Rozhodnutí: -

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram