+420 576 033 048

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut
Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/ vědecká pracovnice se zaměřením na Zpracování polymerních systémů pomocí pokročilých 3D tiskových technik a elektrospiningu na Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červenec 2022 případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 23. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit stručný strukturovaný životopis, stručnou charakteristiku dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží a doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení), sken/ kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz).

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních systémů

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Univerzitním institutu pro Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Slovensko

Délka mobility:          3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility: Mobilita bude probíhat na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v oblasti Modifikace elektrochemických povrchů

 

1.      Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.      Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·         Post-doc působící v oblasti chemie a technologie materiálů do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·         Předchozí zkušenost s výzkumem ve výše uvedené oblasti.

·         Profesní životopis s motivačním dopisem

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·         Profesní životopis mentora

·         Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·         Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·         Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce září.

·         Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·         Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB - Slovensko“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 20. května 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních systémů

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Univerzitním institutu pro Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Slovensko

Délka mobility:          3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility: Mobilita bude probíhat na Slovenské akademii věd v Bratislavě v oblasti studia elektronických vlastností tenkých polymerních a nanokompozitních vrstev

 

1.      Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.      Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·         Post-doc působící v oblasti chemie a technologie materiálů do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·         Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti tenkých vrstev.

·         Profesní životopis s motivačním dopisem

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·         Profesní životopis mentora

·         Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·         Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·         Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce září.

·         Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·         Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB - Slovensko“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 15. května 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/vědecká pracovnice se zaměřením na oblast chromatografie.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: květen 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení.

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis;

- stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

- doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nepozději do 24. 4. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Director of the University Institute of TBU in Zlín

invites researchers to apply for the open post of a

 POSTDOCTORAL RESEARCHER

within the project No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879 entitled International mobility of

TBU in Zlin researchers II

 

Description:

Postdoctoral Researcher will be focusing on:

Life Cycle Assessment (LCA) for modelling climate and environmental impacts

 

Anticipated starting date:  from the 1th of June 2022 at the latest

Duration:  12 months

 

The successful candidate should:

 

·         be a Researcher who has received a PhD or its equivalent within the last 7 years

·         have worked outside the territory of the Czech Republic in the field of research with a working time of at least 0.5 full-time equivalent, or have been a PhD student (or equivalent) abroad at least for two whole years in the past three years

·         have a publishing record – in the last three years at least two publication outputs registered in the Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases. The applicant must be the principal author of at least one publication (according to the subject specificity it may be as the first author, the corresponding/reprint author, or the role of the individual authors stated in the article)

·         have experience in an external grant implementation

·         be highly motivated, self-driven and able to work independently

·         have a collaborative attitude with good communication skills

·         have very good knowledge of English

 

The application should include:

 

·         a CV including a summary of work experience, incl. publication activity and research grant experience

·         a Cover Letter

·         contact information for at least three referees

·         a copy of diploma

 

Contract details:

 

This is a temporary contract with duration of 12 months. (commencement of the contract at the beginning from the 1th of June 2022 at the latest).The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

 

Short-listed candidates will be invited to a remote interview.

 

If the above-mentioned offer meets your expectations and you meet all of the above requirements, please send the documents listed above under the name "POSTDOCTORAL RESEARCHER UTB3” to the Personnel Department at kariera@utb.cz  no later than April 24, 2022.

 

The advertiser reserves the right to cancel this selection procedure at any time during the competition.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/vědecká pracovnice pro oblast výzkumu gumárenských technologií/vývoj vulkanizačního systému pro vícevrstvé pryžové struktury s optimalizovanou kinetikou vulkanizace na fázovém rozhraní na UNI, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červen 2022, případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Předpokládaný nástup: červen 2022, případně dle dohody

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis;

- stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

- doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení).

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 19. 4. 2022 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut
Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Technický pracovník/technická pracovnice do laboratoře.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: duben 2022 nebo dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte do 23. 3. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut/Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Technický projektový pracovník pro výzkum energetických materiálů a zařízení.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.

[formular]


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram