+420 576 033 048

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav počítačových a komunikačních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav počítačových a komunikačních systémů pro výuku předmětů: Programování, Databázové systémy, Hardware a operační systémy.

Předpokládají se tyto dovednosti a znalosti: Principy relačních a nerelačních databází, T-SQL, Jazyk C a C#, Operační systémy (Linux, Windows), Počítačový hardware.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 21. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 0
Termín zasedání komise: 2. 8. 2022
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav matematiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav matematiky.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 21. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1
Termín zasedání komise: 2. 8. 2022
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav bezpečnostního inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ akademických pracovnic pro Ústav bezpečnostního inženýrství:

1. pro výuku předmětů: Teorie bezpečnosti, Administrativní bezpečnost, Krizové plánování a řízení.

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Pracovní úvazek: 1,0

2. pro výuku předmětů: Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnost veřejných akcí, Fyzická ostraha, Krizové plánování a řízení, Profesní obrana.

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

Co Vám můžeme nabídnout?

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 21. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 5
Termín zasedání komise: 2. 8. 2022
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav automatizace a řídicí techniky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků/ akademických pracovnic pro Ústav automatizace a řídicí techniky pro výuku předmětů: Mechatronické systémy, Kontrukce robotů a manipulátorů, Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů.

Předpokládají se dovednosti a znalosti v oblasti mechatronických a robotických systémů, automatizace a výpočetní techniky.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 21. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 0
Termín zasedání komise: 2. 8. 2022
Rozhodnutí:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PROJEKT-1-1024x227.jpg.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu aplikované informatiky UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Chorvatsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of Structural Mechanics and Design, University of Split, Chorvatsko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu Structural Design se zaměřením na „výzkum tepelně aktivovaných mechanismů v kompozitech“.

1.         Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.         Dále předloží plán/stručný popis výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                           

·         Ukončené VŠ vzdělání v oblasti strojírenství nebo materiálových věd min. v magisterském stupni studia. Výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility se zaměřením na teplotní odolnost polymerních materiálů.

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíců).

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.

·         Odborný životopis v angličtině.

·         Dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, účast na zahraničních konferencích apod.).

·         Harmonogram mobility.

·         Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.

·         Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10 %.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 3 měsíců.

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.

·         Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

 

Předpokládaný termín zahájení mobility:               červen 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           září 2022

 

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 20. 5. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI – JUNIOR OP VVV CHOR“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu Aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Výzkumný pracovník/ výzkumná pracovnice – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Holandsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Faculty of Electrical Engineering Mathematics and Computer Science (EEMCS), Power Electronics (PE), University of Twente, Holandsko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu ve specializované laboratoři Electromagnetic compatibility se zaměřením na „výzkum stínicí/reverbační účinnosti“.

1. Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2. Dále předloží plán/stručný popis výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                            

·   Ukončené VŠ vzdělání v oblasti informatiky min. v magisterském stupni studia. Výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility se zaměřením na elektromagnetickou kompatibilitu a specializací na stínící účinnost.

·   Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíců).

·   Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.

·   Odborný životopis v angličtině.

·   Dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, účast na zahraničních konferencích apod.).

·   Harmonogram mobility.

·   Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.

·   Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10 %.

·   Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.

·   Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

Nabízíme:

·   Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 3 měsíců.

·   Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.

·   Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.

·   Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

 

Předpokládaný termín zahájení mobility:            březen 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           květen 2022

 

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 1. 2. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI – JUNIOR OP VVV HOL“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav automatizace a řídicí techniky pro výuku předmětů: Mechatronické systémy, Konstrukce robotů a manipulátorů, Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů.

Předpokládají se dovednosti a znalosti v oblasti mechatronických a robotických systémů, automatizace a výpočetní techniky.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 3. 1. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 14. 12. 2021 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Fakulta si vyhrazuje právo místo neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 0
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav matematiky pro výuku předmětů: Matematická analýza, Algebra, Statistika.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 3. 1. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 14. 12. 2021 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Fakulta si vyhrazuje právo místo neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2
Termín zasedání komise: 17. 12. 2021
Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice IT pracovník/pracovnice pro IT oddělení FAI.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 3. 1. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Fakulta si vyhrazuje právo místo neobsadit.


© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram