+420 576 033 048

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Velká Británie

Délka mobility:         3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility:

Marketingové strategie; výzkum marketingové, prodejní a provozní výkonnosti; emerging markets, manažerské rozhodování.

 

1.  Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.  Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·  Post-doc působící v oblasti marketingu do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·  Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti marketingových strategií

·  Profesní životopis s motivačním dopisem

·  Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·  Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·  Profesní životopis mentora

·  Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·  Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·  Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce srpna 2022.

·  Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·  Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·  Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

 

Nabízíme:

·  Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·  Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·  Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·  Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB – Velká Británie“ na personální odbor na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 27. července 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - Odborný asistent/ odborná asistentka pro výuku v oblasti manažerské psychologie.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 6. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 27. 7. 2022
Rozhodnutí: nevybrán žádný uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro výuku odborných předmětů v oblasti správního, občanského, obchodního a pracovního práva.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 26. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 1. 7. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav podnikové ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice (odborný asistent/odborná asistentka nebo asistent/asistentka) pro Ústav podnikové ekonomiky.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červenec 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 29. 5. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 10. 6. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav financí a účetnictví

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - odborný asistent/odborná asistentka pro výuku v oblasti účetnictví a finančního řízení.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: srpen 2022
Pracovní úvazek: 50%

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 26. 4. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je potřeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 25. 5. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Ústav financí a účetnictví

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku odborných předmětů v oblasti bankovnictví a finančních technologií.

Co od Vás požadujeme?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Pracovní úvazek: 40%, sdílené místo

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 18. 7. 2020 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

[formular]


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník pro výuku odborných předmětů v oblasti managementu a marketingu.

Požadavky:

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 6. 2020 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 29.6.2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram