Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/pracovnic pro Ústav managementu a marketingu.

1. Odb. asistent/ka pro výuku v oblasti manažerské psychologie

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 50%

2. Odb. asistent/ka pro výuku v oblasti managementu a marketingu

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 100%

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 11. 8. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/pracovnic (AP) pro Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů:

Co od Vás požadujeme?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 20. 6. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 27. 6. 2024
Rozhodnutí: nevybrán/a žádný/á uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav podnikové ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/akademických pracovnic (docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka, lektor/ka) pro výuku v oblasti podnikové ekonomiky, manažerského účetnictví a podnikání.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2024 a 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: plný, případně zkrácený

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 19. 6. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 11. 7. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek - vědecký/akademický pracovník (vědecká/akademická pracovnice)

Co Vás na této pozici čeká?

Pozice postdoktorandů/postdoktorandek jsou vypsány v následujících 4 výzkumných oblastech:

  1. Ekonomika a management
  2. Finance
  3. Ekonomie
  4. Průmyslové inženýrství

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 28. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 22
Termín zasedání komise: 1. 12. 2023, 11. 12. 2023 a 13. 12. 2023
Rozhodnutí: vybráno 5 uchazečů/ček

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ akademických pracovnic pro Ústav managementu a marketingu.

a) Akademický pracovník/ akademická pracovnice (odb. asistent/ka) pro výuku v oblasti komunikační praxe, mluvené a psané komunikace, obchodního jednání a personálního řízení (50% úvazek)

b) Akademický pracovník/ akademická pracovnice (odb. asistent/ka) pro výuku v oblasti marketingu (50% úvazek)

Co Vás na této pozici čeká?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 15. 8. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 7 uchazečů / uchazeček
Termín zasedání komise: 21. 8. 2023
Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči/ uchazečky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav podnikové ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice (doc., odb. asistent/ka) pro výuku v oblasti podnikové ekonomiky, podnikání a manažerského účetnictví.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0 případně zkrácený dle dohody

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 25. 6. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 24. 7. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - odborný asistent/ odborná asistentka pro výuku předmětů:

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 8. 6. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 22. 6. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav statistiky a kvantitativních metod

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice (asistent/ka) pro výuku v oblasti statistiky, kvantitativních metod, počítačového zpracování dat.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 7. 6. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 22. 6. 2023
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice (odborný asistent/ odborná asistentka) pro výuku v oblasti manažerské psychologie.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 26. března 2023 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/ka
Termín zasedání komise: 13. 4. 2023
Rozhodnutí: nepřijat žádný uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - profesor/ka, docent/ka pro výuku předmětů: Informační systémy ve zdravotnictví; Informační technologie v cestovním ruchu; Informační technologie v průmyslovém inženýrství/Information Technologies in Industrial Engineering; Management.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2023
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 2. 3. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1
Termín zasedání komise: 29. 3. 2023
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram