Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ ředitelky (akademického pracovníka/ akademické pracovnice) pro Ústav zdravotnických věd FHS.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Koncepce rozvoje ústavu musí být vypracována minimálně na dobu čtyřletého funkčního období v rozsahu nejvýše 10 normostran. Její součástí musí být tyto oblasti:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 19. 10. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 0
Termín zasedání komise: -
Rozhodnutí: -

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studí
Centrum jazykového vzdělávání

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - lektor/ lektorka pro Centrum jazykového vzdělávání FHS.

Lektor/ lektorka pro výuku obecné a odborné angličtiny (zástup za MD/RD)

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: prosinec 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 3. 10. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 6
Termín zasedání komise: 6. 10. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení Akademických pozic pro Ústav zdravotnických věd.

1. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - prof., doc., odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

2. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - doc., odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

3. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 19. 7. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 1. 8. 2023
Rozhodnutí: vybráni 3 uchazeči/ uchazečky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ pracovnic

a) Profesor/ka; docent/ka, odb. asistent/ka; asistent/ka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Požadavky:

b) Profesor/ka; docent/ka, odb. asistent/ka; asistent/ka v oboru Psychologie

Požadavky:

c) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro přírodovědné vzdělávání

Požadavky:

d) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro didaktiku českého jazyka a literatury

Požadavky:

e) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro didaktiku anglického jazyka a literatury

Požadavky:

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2023
Pracovní úvazek: 1,0 případně dle dohody

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 18. 6. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 12 uchazečů/ček.
Termín zasedání komise: 22. června 2023
Rozhodnutí: Vybráni 4 uchazeči/čky.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Centrum jazykového vzdělávání

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - lektor/ka pro Centrum jazykového vzdělávání FHS.

Lektor/ka pro výuku obecné a odborné angličtiny.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: únor 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 27. 12. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 8 uchazečů
Termín zasedání komise: 11. 1. 2023
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav pedagogických věd.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: únor 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 10. 11. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3
Termín zasedání komise: 14. 11. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ akademických pracovnic (profesor/ka, docent/ka, odborný/á asistent/ka).

1. Profesor/ka, docent/ka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

2. Profesor/ka, docent/ka odborný/á asistent/ka v oboru Psychologie nebo oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

3. Odborný/á asistent/ka v oboru Pedagogika či oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: únor 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 30. 11. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.

VIZUAL.UTB.CZ


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 9
Termín zasedání komise: 4. 1. 2023
Rozhodnutí: vybráni 4 uchazeči

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Asistent/ asistentka ředitele.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: srpen 2022, případně dohodou
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 7. srpna 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz).

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ akademických pracovnic pro Ústav školní pedagogiky.

1. Profesor/profesorka, docent/docentka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

2. Profesor/ profesorka, docent/ docentka v oboru Psychologie nebo oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

3. Odborný asistent/ odborná asistentka v oboru Pedagogika či oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 2. 8. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 5 uchazečů
Termín zasedání komise: 16. 8. 2022
Rozhodnutí: Vybráni 3 uchazeči

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Centrum jazykového vzdělávání

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - lektor/ lektorka pro Centrum jazykového vzdělávání

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 26. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 7
Termín zasedání komise: 16. 8. 2022
Rozhodnutí: Vybrán 1 uchazeč.

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram