Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka pro Ústav pedagogických věd.

Profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka v oboru Sociální pedagogika nebo Sociální práce.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 9. června 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 13. 6. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav
školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice – prof., doc., odb. asistenta/tky nebo asistenta/tky pro Ústav školní pedagogiky

1. Profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

2. Profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka v oboru Psychologie

Co od Vás požadujeme?

3. Docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka pro přírodovědné vzdělávání

Co od Vás požadujeme?

4. Odb. asistent/tka, asistent/ka pro učitelství pro mateřské školy

Co od Vás požadujeme?

5. Odb. asistent/tka, asistent/ka pro didaktitku anglického jazyka a literatury

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2024
Pracovní úvazek: 1,0 nebo dohodou

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 2. června 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 8 uchazečů/ček
Termín zasedání komise: 19. 6. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta/referentky studijního oddělení.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 14. 5. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Ředitel/ředitelka Ústavu zdravotnických věd.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Koncepce rozvoje ústavu musí být vypracována minimálně na dobu čtyřletého funčního období v rozsahu nejvýše 10 normostran. Její součástí musí být tyto oblasti:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červen 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte elektronicky vyplněním formuláře nejpozději do 23. 4. 2024 níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči/uchazečky
Termín zasedání komise: 6. 5. 2024
Rozhodnutí: nevybrán žádný uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - odborný asistent/odborná asistentka, asistent/asistentka pro Ústav zdravotnických věd.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: duben 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 10. 3. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 13. 3. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - profesor/ka, docent/ka pro Ústav zdravotnických věd.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: březen 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 4. 2. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 28. 2. 2024
Rozhodnutí: vybráni/ny 2 uchazeči/čky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ ředitelky (akademického pracovníka/ akademické pracovnice) pro Ústav zdravotnických věd FHS.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Koncepce rozvoje ústavu musí být vypracována minimálně na dobu čtyřletého funkčního období v rozsahu nejvýše 10 normostran. Její součástí musí být tyto oblasti:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 19. 10. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 0
Termín zasedání komise: -
Rozhodnutí: -

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studí
Centrum jazykového vzdělávání

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - lektor/ lektorka pro Centrum jazykového vzdělávání FHS.

Lektor/ lektorka pro výuku obecné a odborné angličtiny (zástup za MD/RD)

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: prosinec 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 3. 10. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 6
Termín zasedání komise: 6. 10. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení Akademických pozic pro Ústav zdravotnických věd.

1. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - prof., doc., odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

2. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - doc., odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

3. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 19. 7. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 1. 8. 2023
Rozhodnutí: vybráni 3 uchazeči/ uchazečky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ pracovnic

a) Profesor/ka; docent/ka, odb. asistent/ka; asistent/ka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Požadavky:

b) Profesor/ka; docent/ka, odb. asistent/ka; asistent/ka v oboru Psychologie

Požadavky:

c) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro přírodovědné vzdělávání

Požadavky:

d) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro didaktiku českého jazyka a literatury

Požadavky:

e) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro didaktiku anglického jazyka a literatury

Požadavky:

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2023
Pracovní úvazek: 1,0 případně dle dohody

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 18. 6. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 12 uchazečů/ček.
Termín zasedání komise: 22. června 2023
Rozhodnutí: Vybráni 4 uchazeči/čky.

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram