+420 576 033 048

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice – docent/docentka.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: říjen 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 26. 8. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice - Odborný asistent/ odborná asistentka

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 26. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 30. 6. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav logistiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ pracovnic - pro Ústav logistiky.

Akademický pracovník/ akademická pracovnice - asistent/ asistentka nebo odborný asistent/ odborná asistentka

Co od Vás požadujeme?

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Pracovní úvazek: 1,0

Akademický pracovník/ akademická pracovnice - docent/ docentka

Co od Vás požadujeme?

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Pracovní úvazek: 0,5

Co Vám můžeme nabídnout?

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 26. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 13. 7. 2022
Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

Akademický pracovník/akademická pracovnice  –  lektor/lektorka  (zástup za MD/RD) pro výuku odborných předmětů se zaměřením na psychologii a komunikační dovednosti.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: leden 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 30. 11. 2021 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Fakulta si vyhrazuje právo místo neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1
Termín zasedání komise: 10. 12. 2021
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ pracovnice  –  odborný asistent (pro výuku předmětů Logistika krizových situací, Bezpečnost strojů a zařízení, Metrologie a odborný technický dozor, Logistické zabezpečení IZS).

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1.2.2022
Pracovní úvazek: 100%

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ pracovnice – odborný asistent (pro výuku předmětů Krizové plánování a řízení, Ochrana obyvatelstva I., Aplikovaná ochrana obyvatelstva, Krizové a havarijní plánování)

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: nejpozději 1. 10. 2021, výše úvazku 100 %
Pracovní úvazek: 100%

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2
Termín zasedání komise: 11.10.2021
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav environmentální bezpečnosti

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – profesor.

Co od Vás požadujeme?

Informace o pracovním místě:

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Pracovní úvazek: 100 %

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 6. 2020 elektronickyvyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

[formular]


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

fdff

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – odborný asistent.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2020
Pracovní úvazek: 100 %

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte do 26. 7. 2020 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

[formular]


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram