+420 576 033 048

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Výzkumný pracovník – senior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Polsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu. Pracovník bude součástí výzkumného týmu ve výzkumném týmu dr hab. Magdaleny Grzybowske, prof. ASP se zaměřením na aplikaci přeshraničních vazeb mezi designem a volnou uměleckou tvorbou.

1.  Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.  Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                           

Výzkumným pracovníkem – seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D., doc. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility se zaměřením na multimédia a design.

Nabízíme:

Předpokládaný termín zahájení mobility:               září 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           listopad 2022

Kontakt:

 Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 27. 7. 2022 na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FMK– SENIOR OP VVV“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ústav marketingových komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ akademických pracovnic pro Ústav marketingových komunikací.

Akademický pracovník/ akademická pracovnice - specializace v oblasti marketingových komunikací

Co od Vás požadujeme?

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

Akademický pracovník/ akademická pracovnice - specializace v oblasti marketingu a managementu

Co od Vás požadujeme?

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Pracovní úvazek: 0,5

Co Vám můžeme nabídnout?

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 17. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikc
Ústav marketingových komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav marketingových komunikací - specializace v oblasti marketingu, marketingových komunikací a souvisejících oborů.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 5. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 5 uchazečů
Termín zasedání komise: 19. 5. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér design oděvu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice se specializací v oblasti oděvní design.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 6. 2022
Pracovní úvazek: 1, 0

Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte do 4. 5. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 25. 5. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Výkonný manažer/výkonná manažerka Centra kreativních průmyslů a podnikání UPPER

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2022
Pracovní smlouva: úvazek 1,0, zástup za MD/RD

Motivační dopis zasílejte spolu s profesním životopisem do 20. 2. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz.

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Arts Management

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ateliér Arts Management, specializace v rámci kulturního managementu/arts managementu.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 6. 2. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4
Termín zasedání komise: 4. 3. 2022
Rozhodnutí: přijat 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ústav marketingových komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice, specializace v oblasti marketingu, marketingových komunikací a souvisejících oborů.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 18. 1. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti, případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1
Termín zasedání komise: 26. 1. 2022
Rozhodnutí: přijat 1 uchazeč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Design skla

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník specializace design a vizuální umění (zástup za MD/RD).

Požadavky:

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: září 2020
Pracovní úvazek 100%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 13. 6. 2020 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, profesní portfolio, kopii/sken dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 6 uchazečů
Termín zasedání komise: 23. 6. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram