Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav analýzy a chemie potravin

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav analýzy a chemie potravin

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 16. 6. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 2. 7. 2024
Rozhodnutí: přijat/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Co Vás na této pozici čeká?

Pozice jsou vypsány v následujících oblastech:

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Další informace najdete zde: https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/pokyny-dekana/?afterLogin=1

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky s výše uvedenými přílohami zasílejte nejpozději do 12 hodin dne 17. 6. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 18. 6. 2024
Rozhodnutí: vybráni/y 4 uchazeči/čky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav inženýrství ochrany životního prostředí.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. srpna 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 28. 4. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 5
Termín zasedání komise: 20. 5. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro zajištění výuky na Ústavu výrobního inženýrství.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: duben 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 10. 3. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/ka
Termín zasedání komise: 22. 3. 2024
Rozhodnutí: přijat/a 1 /uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav chemie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav chemie se vzděláním v oboru organické chemie nebo v příbuzném oboru.

Popis činností

Podílení se na výuce předmětů Organická chemie I (seminář), Laboratoř organické chemie, Obecná a anorganická chemie (seminář), Laboratoř organické chemie, Chemická informatika, případně jiných předmětů vedených Ústavem chemie. Mezi další činnosti bude patřit také zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit ústavu.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 10. 12. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 1
Termín zasedání komise: 21. 12. 2023
Rozhodnutí: výbrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů/postdoktorandek v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Co Vás na této pozici čeká?

Pozice jsou vypsány v následujících oblastech:

  1. Inženýrství polymerů.
  2. Materiálové inženýrství a nanotechnologie.
  3. Environmentální inženýrství.
  4. Biomateriály a kosmetika.
  5. Technologie potravin, chemie potravin a bioaktivních látek.
  6. Konstrukce nástrojů, řízení jakosti, výrobní inženýrství.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Další informace najdete zde: https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/pokyny-dekana/

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky s uvedenými přílohami zasílejte nejpozději do 12 hodin dne 30. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 10
Termín zasedání komise: 6. 12. 2023
Rozhodnutí: přijato 5 uchazečů/uchazeček

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Referent / referentka pro doktorské studium.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: říjen 2023 nebo dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 15. 9. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků / pracovnic pro výuku odborných předmětů se zaměřením Fyzika a Zpracování experimentů.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: pro výuku Fyziky 1. 10. 2023 (případně dle dohody); pro výuku Zpracování experimentů 1. 4. 2024 (případně dle dohody)
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 3. 9. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 13. 9. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav technologie potravin

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro zajištění výuky v předmětech zaměřených na Technologii výroby potravin rostlinného původu na Ústavu technologie potravin.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 16. 7. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 2. 8. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Technický pracovník/ technická pracovnice pro Ústav inženýrství ochrany životního prostředí Fakulty technologické UTB ve Zlíně pro mikrobiologickou laboratoř.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 31. 5. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram