Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic pracovníka/pracovnice do výzkumu a vývoje pro laboratoř hmotností spektroskopie na Centru polymerních systémů, Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně. Pozice se vypisuje zejména pro výzkumný směr Environmentální technologie (garant prof. Vladimír Sedlařík).

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: listopad 2023 případně dle dohody
Pracovní úvazek: plný

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 30. 9. 2023 přednostně elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní insitut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka/pracovnice do výzkumu a vývoje se zaměřením na oblast chemie, polymerních věd a materiálového inženýrství na Centru polymerních systémů, Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně. Pozice se vypisuje zejména pro výzkumný směr Environmentální technologie (garant prof. Vladimír Sedlařík).

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: listopad 2023 případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 3. 10 . 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic profesor nebo docent, pro zajištění výuky doktorských studijních programů:

na Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2023 nebo dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 8. 2023 přednostně elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 8 uchazečů/ uchazeček
Termín zasedání komise: 5. 9. 2023
Rozhodnutí: vybráno 0 uchazečů/uchazeček

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/ vědecká pracovnice se zaměřením na environmentální aplikace polymerů na Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: leden 2023 případně dle dohody
Pracovní úvazek: na dobu určitou do 3. 12. 2023 s možností prodloužení. Plný pracovní úvazek.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 12. 12. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro zajištění výuky předmětů pokrývající oblasti:

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 22. 9. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 5. 10. 2022
Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/vědecká pracovnice se zaměřením na oblast chromatografie.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: květen 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení.

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis;

- stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

- doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nepozději do 24. 4. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Director of the University Institute of TBU in Zlín

invites researchers to apply for the open post of a

 POSTDOCTORAL RESEARCHER

within the project No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879 entitled International mobility of

TBU in Zlin researchers II

 

Description:

Postdoctoral Researcher will be focusing on:

Life Cycle Assessment (LCA) for modelling climate and environmental impacts

 

Anticipated starting date:  from the 1th of June 2022 at the latest

Duration:  12 months

 

The successful candidate should:

 

·         be a Researcher who has received a PhD or its equivalent within the last 7 years

·         have worked outside the territory of the Czech Republic in the field of research with a working time of at least 0.5 full-time equivalent, or have been a PhD student (or equivalent) abroad at least for two whole years in the past three years

·         have a publishing record – in the last three years at least two publication outputs registered in the Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases. The applicant must be the principal author of at least one publication (according to the subject specificity it may be as the first author, the corresponding/reprint author, or the role of the individual authors stated in the article)

·         have experience in an external grant implementation

·         be highly motivated, self-driven and able to work independently

·         have a collaborative attitude with good communication skills

·         have very good knowledge of English

 

The application should include:

 

·         a CV including a summary of work experience, incl. publication activity and research grant experience

·         a Cover Letter

·         contact information for at least three referees

·         a copy of diploma

 

Contract details:

 

This is a temporary contract with duration of 12 months. (commencement of the contract at the beginning from the 1th of June 2022 at the latest).The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

 

Short-listed candidates will be invited to a remote interview.

 

If the above-mentioned offer meets your expectations and you meet all of the above requirements, please send the documents listed above under the name "POSTDOCTORAL RESEARCHER UTB3” to the Personnel Department at kariera@utb.cz  no later than April 24, 2022.

 

The advertiser reserves the right to cancel this selection procedure at any time during the competition.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/vědecká pracovnice pro oblast výzkumu gumárenských technologií/vývoj vulkanizačního systému pro vícevrstvé pryžové struktury s optimalizovanou kinetikou vulkanizace na fázovém rozhraní na UNI, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červen 2022, případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Předpokládaný nástup: červen 2022, případně dle dohody

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis;

- stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

- doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení).

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 19. 4. 2022 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut
Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědeckého pracovníka/vědecké pracovnice pro oblast výzkumu Life-Cycle Assessment (LCA) na Univerzitním institutu.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: květen 2022
Pracovní úvazek: 1,0 (na dobu určitou s možností prodloužení)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 24. 3. 2022 zasílejte přčedelektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit:

● stručný strukturovaný životopis;

● stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

● doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení).

Univerzitní institut si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro zajištění výuky předmětů pokrývající oblast výroby a konstrukce obuvi.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 21. 1. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu, čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1
Termín zasedání komise: 26. 1. 2022
Rozhodnutí: přijat 1 uchazeč

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram