Vědecký pracovník/vědecká pracovnice pro CPS - oblast gumárenských technologií

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
4. 4. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/vědecká pracovnice pro oblast výzkumu gumárenských technologií/vývoj vulkanizačního systému pro vícevrstvé pryžové struktury s optimalizovanou kinetikou vulkanizace na fázovém rozhraní na UNI, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

 • Akademicko-vědecký titul min. Ph.D. v oboru chemie, přírodních nebo technických věd;
 • znalost práce s gumárenskými technologickými zařízeními:
  • kalandrovací linka,
  • vnitřní hnětič,
  • vulkanizační lis;
 • znalost práce se zařízení pro experimentální činnost:
  • Vulkametr,
  • Univerzální trhací stroj,
  • Analytické váhy,
  • Extrakční aparatura,
  • FTIR spektrometr: Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací;
 • teoretická znalost Dielsovy–Alderovy reakce;
 • prokazatelné výsledky v oblasti základního anebo aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje; uchazeč musí mít publikační záznam - za poslední tři roky alespoň 5 publikačních výstupů zaregistrované v databázích Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS, alespoň 3 jako hlavní autor;
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • znalost práce na PC (Microsoft Office);
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 30 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červen 2022, případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Předpokládaný nástup: červen 2022, případně dle dohody

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis;

- stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

- doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení).

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 19. 4. 2022 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram