Vědecký pracovník/ vědecká pracovnice pro CPS

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
22. 8. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní insitut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka/pracovnice do výzkumu a vývoje se zaměřením na oblast chemie, polymerních věd a materiálového inženýrství na Centru polymerních systémů, Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně. Pozice se vypisuje zejména pro výzkumný směr Environmentální technologie (garant prof. Vladimír Sedlařík).

Co Vás na této pozici čeká?

 • Vědecká činnost zaměřená na oblast chemie, polymerních věd a materiálového inženýrství;
 • zapojení se do přípravy a řešení výzkumných projektů;
 • zapojení se do projektů spolupráce s praxí.

Co od Vás požadujeme?

 • Absolvent magisterského studijního programu v chemickém či příbuzném oboru s perspektivou zahájení či dokončení doktorského studijního programu, Ph.D. titul výhodou. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky;
 • schopnost samostatné práce v chemické laboratoři;
 • komunikační schopnosti v běžném pracovním styku v českém i anglickém jazyce;
 • prezentační schopnosti v písemné i ústní formě v českém i anglickém jazyce;
 • znalost práce na PC (Microsoft Office);
 • schopnost rychle se učit;
 • schopnost rychlého úsudku na základě teoretických znalostí a aktuálních informací;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • možnost kariérního růstu a osobnostního rozvoje;
 • 30 dnů dovolené
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele
 • možnost školení a dalšího vzdělávání
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Stručný strukturovaný životopis s definovanou úrovní znalosti anglického jazyka;
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;
 • doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB)
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: listopad 2023 případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 3. 10 . 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram