Akademičtí pracovníci pro ÚPIIS

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
13. 4. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník pro výuku předmětů:
 • Průmyslové inženýrství
 • Řízení a organizace výroby
 • Průmyslová moderace
Akademický pracovník pro výuku předmětů:
 • Technická příprava výroby
 • Produktový management

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo zájem o studium v doktorském studijním programu
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst
 • schopnost týmové práce
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Žádost s profesním životopisem zasílejte do 27. 4. 2018  na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: kariera@utb.cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlásili se 3 uchazeči

Termín zasedání komise: zasedá 11.5.2018

Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram