Výzkumný pracovník – junior OP VVV Holandsko - FT

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
21. 5. 2019

Děkan Fakulty technologické UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
Výzkumný pracovník – junior
pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně“

Cílová země: Nizozemsko

Náplň práce/popis mobility:

Výzkumná činnost v oblasti řízení struktury polymorfních polymerních materiálů a polymorfních kompozitních materiálů.

Pracovník, který chce absolvovat mobilitu, musí odůvodnit potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována, mimo jiné na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací mobility. Na pracovníka jsou kladeny následující požadavky.

Požadavky:
 • Ukončené VŠ vzdělání ve studijním oboru inženýrství polymerů min. v magisterském stupni studia doložené kopií VŠ diplomu
 • D. student technického oboru se zaměřením na strukturu a vlastnosti polymerů (doloží doporučení školitele a potvrzení o studiu) nebo post-doc působící v oblasti polymerního inženýrství do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu)
 • Předchozí zkušenost se přípravou a charakterizací polymorfních polymerních systémů
 • Pracovní nasazení, morální bezúhonnost, schopnost samostatné odborné práce
 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 6 měsíců)
 • Doložení způsobilosti zahraničního mentora (výpočet H-Indexu (min 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus)
 • Odborný životopis v angličtině doplněný o motivační dopis
 • Vynikající znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.)
 • Stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility (6 měsíců)
 • Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility. - Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí
 • Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu
 • Spolupráce s finančním manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting
Nabízíme:
 • Pracovní smlouva na plný úvazek po dobu trvání mobility v délce 6 měsíců, v rámci návratové fáze úprava této smlouvy dle domluvy
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí
 • Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry
Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete  dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR OP VVV Holandsko“ k rukám Mgr. Jany Večerkové, Oddělení rozvoje lidských zdrojů, na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 4. 6. 2019.

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram