Výzkumný pracovník – Junior pro mobilitu - Rakousko - FAI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
15. 6. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta Aplikované informatiky

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumného pracovníka – junior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně“.

Cílová země: Rakousko

Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Vídeňské univerzitě (Universität Wien, University of Vienna), Vídeň, Rakousko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu prof. Richarda Hartla (Chair of Production and Operations Management, Department of Business Administration, Faculty of Business, Economics and Statistics) se zaměřením na výzkum logistických, distribučních, dopravních a produkčních úloh.

Požadavky:
 • Ukončené VŠ vzdělání v oblasti matematického inženýrství nebo aplikované matematiky min. v magisterském stupni studia.
 • Student doktorského studijního programu se zaměřením na aplikovanou matematiku a matematickou optimalizaci nejlépe s přesahem k aplikacím v oblasti logistiky (bude patrné např. z názvu dizertační práce, příp. bude doloženo doporučením školitele) nebo absolvent daného oboru (do 7 let od udělení titulu Ph.D., bude patrné z kopie diplomu).
 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 6 měsíců).
 • Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 10); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.
 • Odborný životopis v angličtině doplněný o motivační dopis.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.).
 • Stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility.
 • jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.
 • Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10%.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.
 • Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

 

Nabízíme:
 • Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 6 měsíců.
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.
 • Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

Předpokládaný termín zahájení mobility: srpen 2018

Předpokládaný termín ukončení mobility: leden 2019

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 9. 7. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz

 

U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI– JUNIOR OP VVV Rakousko“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram