+420 576 033 048

Výzkumný pracovník/ výzkumná pracovnice - JUNIOR

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
17. 1. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu Aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Výzkumný pracovník/ výzkumná pracovnice – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Holandsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Faculty of Electrical Engineering Mathematics and Computer Science (EEMCS), Power Electronics (PE), University of Twente, Holandsko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu ve specializované laboratoři Electromagnetic compatibility se zaměřením na „výzkum stínicí/reverbační účinnosti“.

1. Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2. Dále předloží plán/stručný popis výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                            

·   Ukončené VŠ vzdělání v oblasti informatiky min. v magisterském stupni studia. Výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility se zaměřením na elektromagnetickou kompatibilitu a specializací na stínící účinnost.

·   Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíců).

·   Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.

·   Odborný životopis v angličtině.

·   Dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, účast na zahraničních konferencích apod.).

·   Harmonogram mobility.

·   Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.

·   Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10 %.

·   Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.

·   Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

Nabízíme:

·   Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 3 měsíců.

·   Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.

·   Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.

·   Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

 

Předpokládaný termín zahájení mobility:            březen 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           květen 2022

 

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 1. 2. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI – JUNIOR OP VVV HOL“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram