Výzkumný pracovník – Senior pro mobilitu - Slovinsko - FAI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
24. 1. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumný pracovník – senior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně“.

Cílová země: Slovinsko

Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na FERI – Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovinsko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu ve specializované laboratoři Computer Architecture and Languages Laboratory se zaměřením na výzkum principů a interdisciplinárních aplikací evolučních a hejnových algoritmů.

Požadavky:
 • Ukončené VŠ vzdělání v oblasti informatiky min. v magisterském stupni studia.
  Výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety, se zaměřením na umělou inteligenci a problematiku interdisciplinárních aplikací metaheuristických optimalizačních algoritmů (bude patrné z kopie diplomu).
 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 6 měsíců).
 • Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 10); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.
 • Odborný životopis v angličtině doplněný o motivační dopis.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.).
 • Stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility.
 • jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.
 • Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10%.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.
 • Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.
Nabízíme:
 • Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 6 měsíců.
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.
 • Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

Předpokládaný termín zahájení mobility: květen 2019
Předpokládaný termín ukončení mobility: říjen 2019

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 15. 2. 2019 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz

U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI– SENIOR OP VVV SLO“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram