Výzkumný pracovník/ výzkumná pracovnice - design a umělecká tvorba

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
14. 7. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Výzkumný pracovník – senior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Polsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu. Pracovník bude součástí výzkumného týmu ve výzkumném týmu dr hab. Magdaleny Grzybowske, prof. ASP se zaměřením na aplikaci přeshraničních vazeb mezi designem a volnou uměleckou tvorbou.

1.  Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.  Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                           

 • Ukončené VŠ vzdělání v oblasti design

Výzkumným pracovníkem – seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D., doc. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility se zaměřením na multimédia a design.

 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou - s realizací a programem včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíců).
 • Podíl na alespoň jedné mezinárodní výstavě za posledních 5 let jako autor či spoluautor.
 • V posledních 5 letech minimálně 1 výstup „A“ v RUV.
 • Odborný životopis v angličtině.
 • Dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, účast na zahraničních výstavách, sympóziích apod.).
 • Stručný popis zamýšlených tvůrčích aktivit a harmonogram mobility.
 • Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod.,  jednou po dobu mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FMK UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10 %.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.
 • Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 3 měsíců.
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.
 • Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

Předpokládaný termín zahájení mobility:               září 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           listopad 2022

Kontakt:

 Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 27. 7. 2022 na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FMK– SENIOR OP VVV“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram