Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice - JUNIOR RESEARCHER, Studium elektronických vlastností tenkých polymerních a nanokompozitních vrstev

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
29. 4. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních systémů

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Univerzitním institutu pro Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Slovensko

Délka mobility:          3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility: Mobilita bude probíhat na Slovenské akademii věd v Bratislavě v oblasti studia elektronických vlastností tenkých polymerních a nanokompozitních vrstev

 

1.      Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.      Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·         Post-doc působící v oblasti chemie a technologie materiálů do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·         Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti tenkých vrstev.

·         Profesní životopis s motivačním dopisem

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·         Profesní životopis mentora

·         Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·         Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·         Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce září.

·         Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·         Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB - Slovensko“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 15. května 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram