Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice - JUNIOR RESEARCHER, Výzkum tepelně aktivovaných mechanismů v kompozitech

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
26. 4. 2022

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PROJEKT-1-1024x227.jpg.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu aplikované informatiky UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Chorvatsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of Structural Mechanics and Design, University of Split, Chorvatsko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu Structural Design se zaměřením na „výzkum tepelně aktivovaných mechanismů v kompozitech“.

1.         Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.         Dále předloží plán/stručný popis výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                           

·         Ukončené VŠ vzdělání v oblasti strojírenství nebo materiálových věd min. v magisterském stupni studia. Výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility se zaměřením na teplotní odolnost polymerních materiálů.

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíců).

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.

·         Odborný životopis v angličtině.

·         Dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, účast na zahraničních konferencích apod.).

·         Harmonogram mobility.

·         Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.

·         Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10 %.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 3 měsíců.

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.

·         Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

 

Předpokládaný termín zahájení mobility:               červen 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           září 2022

 

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 20. 5. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI – JUNIOR OP VVV CHOR“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram