Výzkumný pracovník/ výzkumná pracovnice - JUNIOR - marketing a marketingové nástroje pro konkurenceschopnost malých a středních podniků

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
12. 7. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Velká Británie

Délka mobility:         3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility:

Marketing a marketingové nástroje; konkurenceschopnost, výkonnost malých a středních podniků; manažerské, spotřebitelské rozhodování.

 

1.  Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.  Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·  Post-doc působící v oblasti marketingu do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·  Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti managementu a marketingu

·  Profesní životopis s motivačním dopisem

·  Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·  Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·  Profesní životopis mentora

·  Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·  Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·  Termín zahájení mobility, resp. zahájení pracovní cesty nejpozději v neděli 2. října 2022.

·  Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·  Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·  Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

 

Nabízíme:

·  Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·  Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·  Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·  Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB – Velká Británie“ na personální odbor na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 27. července 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram