Rektor UTB ve Zlíně vyhlašuje interní výběrové řízení na obsazení pozice Ředitel/ředitelka Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Hlavní náplň práce:

Požadavky:

Nabízíme:

Předpokládaný nástup: dohodou
Pracovní úvazek: 1,0

Náležitosti přihlášky:

Uzávěrka přihlášek: 18. 8. 2024

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Jana Večerková
Email: vecerkova@utb.cz

Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte elektronicky na výše uvedený email nebo poštou na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Jana Večerková
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Ostatní informace:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si vyhrazuje právo neobsadit tuto pozici nebo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/pracovnic pro Ústav managementu a marketingu.

1. Odb. asistent/ka pro výuku v oblasti manažerské psychologie

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 50%

2. Odb. asistent/ka pro výuku v oblasti managementu a marketingu

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 100%

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 11. 8. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav matematiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro výuku předmětů: Matematická analýza, Lineární algebra.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 6. 8. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Arts Management

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ateliér Arts Management, specializace v rámci kulturního managementu/arts managementu.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 25. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav logistiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - odborný/á asistent/asistentka pro Ústav logistiky - specializace na právo a krizový management.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 25. 7. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér design obuvi

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/akademických pracovnic pro Ateliér design obuvi.

1. Akad. pracovník/pracovnice pro Ateliér design obuvi

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní smlouva: zástup za MD/RD

2. Akad. pracovník/pracovnice pro Ateliér design obuvi - oblast multimedia a design

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 24. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér design oděvu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - odborný asistent/odborná asistentka.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 16. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/ka
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav logistiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/akademických pracovnic pro Ústav logistiky

1. Odb. asistent/ka pro Ústav logistiky v oboru managementu, logistiky nebo příbuzných oborech

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: do 50%

2. Profesor/ka pro Ústav logistiky se zaměřením na veřejnou ekonomiku, hospodářskou politiku státu a podnikovou ekonomiku

Co od Vás požadujeme?

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2024
Pracovní úvazek: 50%

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 2. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/uchazečky
Termín zasedání komise: 15. 7. 2024
Rozhodnutí: vybráni/y 2 uchazeči/čky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - profesor/ka pro Ústav krizového řízení.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2024, případně dle dohody
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 2. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/uchazečka
Termín zasedání komise: 15. 7. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - asistent/ka, odb. asistent/ka pro Ústav ochrany obyvatelstva

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Náležitosti přihlášky:

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024, případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 2. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 5 uchazečů/uchazeček
Termín zasedání komise: 15. 7. 2024
Rozhodnutí: vybráni/y 3 uchazečky/či

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram