Výzkumný pracovník - Senior pro mobilitu - výjezd USA - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
23. 7. 2018

Děkan fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

 
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumný pracovník – Senior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně“

Cílová země: USA

Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Chapman University, The George L. Argyros School of Business and Economics, Kalifornie, USA. Pracovník bude součástí výzkumného týmu assoc. prof. Bruce Dehninga se zaměřením na analýzu klíčových faktorů výkonnosti podniků a klastrů v podmínkách Průmyslu 4.0, analýzy trendů ve vybraných sektorech, modelování a využití ekonometrických nástrojů při tvorbě predikčních modelů výkonnosti.
 

Požadavky:
 • Výzkumný pracovník v oblasti management, ekonomika, minimálně s titulem Ph.D. uděleným dříve než 7 let před podáním žádosti
 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 6měsíců)
 • Odborný životopis v angličtině doplněný o motivační dopis
 • Velmi dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.)
 • Stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility
 • Min. jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility - Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Mobilita musí být zahájena nejpozději v únoru 2019
 • Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FaME UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10%.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu
 • Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

Nabízíme:
 • Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 6 měsíců
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí
 • Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FaME – SENIOR OP VVV USA“  na Oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 6.8.2018.

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram