Akademický pracovník pro ÚIUI - FAI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
11. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav informatiky a umělé inteligence pro výuku předmětů: Algoritmy a datové struktury, Soft Computing, Umělé neuronové sítě, Evoluční výpočetní techniky, Analýza a modelování SW systémů.

Předpokládají se dovednosti a znalosti v oblasti návrhu algoritmů a datových struktur, pokročilých návrhů umělé inteligence, machine learning, pokročilé programování a aplikace programovacích technik.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru bezpečnostních technologií nebo v příbuzném oboru,
  • akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.) nebo zahájené Ph.D. studium,
  • publikační činnost v oboru,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • komunikativnost a schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup 1. 9. 2019

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 11. 8. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 20.08.2019
Rozhodnutí: přijat 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram