Akademický pracovník pro ÚSKM - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
26. 4. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav statistiky a kvantitativních metod

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro výuku v oblasti statistiky, kvantitativních metod, počítačového zpracování dat.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2019

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 26. 5. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení
o bezúhonnosti
.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 26.6.2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram