Výzkumný pracovník/ výzkumná pracovnice - JUNIOR - řízení rizik a klíčových faktorů udržitelného rozvoje malých a středních podniků

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
8. 9. 2022

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země:             Chorvatsko

Délka mobility:          3 měsíce

Náplň práce/popis mobility:

Podnikatelské prostředí zemí V4; řízení rizik a klíčových faktorů udržitelného rozvoje malých a středních podniků.

 1. Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.
 2. Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

 • Post-doc působící v oblasti výzkumu krizového managementu do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu)
 • Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti krizového řízení v MSP
 • Profesní životopis s motivačním dopisem
 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum
 • Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus
 • Profesní životopis mentora
 • Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce
 • Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Termín zahájení mobility, resp. zahájení pracovní cesty nejpozději v neděli 2. října 2022.
 • Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu
 • Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí
 • Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB – Chorvatsko“ na personální odbor na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 23. září 2022.

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram